Varför byggnadsställning?

Fallolyckor på byggarbetsplatser är allvarliga och kan orsaka allt från mindre skador till permanenta funktionshinder och till och med dödsfall. Därför är det viktigt att anlita ett företag som tar säkerhet på allvar när det gäller fallskydd och byggnadsställningar. Här är några skäl till varför det är så viktigt.

  1. Lagliga krav: Enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter ska alla arbetsgivare vidta åtgärder för att skydda sina anställda från fallrisker. Detta inkluderar att tillhandahålla fallskydd och byggnadsställningar när det behövs. Ett företag som slarvar med säkerheten kan bryta mot lagliga krav och utsätta både sina anställda och kunder för fara.
  2. Skyddar arbetstagare: Att ha rätt fallskydd och byggnadsställningar kan skydda arbetstagare från allvarliga skador. Genom att anlita ett företag som tar säkerheten på allvar minskar du risken för olyckor och visar att du bryr dig om dina anställda och kunder.
  3. Försäkringar: Ett företag som inte tar säkerheten på allvar kan få problem med sina försäkringar. Om en olycka inträffar på grund av bristande säkerhet kan företaget nekas ersättning från försäkringsbolaget. Detta kan leda till höga kostnader och ekonomiska förluster för företaget.

I slutändan är det viktigt att anlita ett företag som tar säkerheten på allvar när det gäller fallskydd och byggnadsställningar. Detta kan skydda arbetstagare och kunder från allvarliga skador.