Batterier och solceller:

Att investera i solceller på sin villa är ett klokt val för att minska energikostnaderna och bidra till en renare miljö. Men genom att lägga till batterier i solcellssystemet kan man ytterligare förbättra sin energieffektivitet och spara ännu mer pengar på lång sikt. Här är några av fördelarna med att ha batterier kopplade till sina solceller på sin villa.

  1. Spara pengar på elräkningen: Med batterier kopplade till ditt solcellssystem kan du lagra överskottet av solenergi som genereras under dagtid och använda det under kvällstid och natt. Detta minskar din beroende av det traditionella elnätet och kan sänka din elräkning betydligt.
  2. Öka din självförsörjning: Genom att lagra överskottet av solenergi i batterier kan du göra dig själv mer självförsörjande och oberoende av det traditionella elnätet. 
  3. Minska belastningen på elnätet: Batterier kopplade till solcellssystemet kan hjälpa till att minska belastningen på det traditionella elnätet genom att minska behovet av att importera eller exportera energi. Detta kan bidra till att minska risken för överbelastning och avbrott i strömförsörjningen.
  4. Bidra till en renare miljö: Genom att använda batterier som lager för solenergi kan du minska ditt beroende av fossila bränslen och bidra till en renare miljö. Genom att minska din användning av traditionell elproduktion kan du minska din klimatpåverkan och göra en positiv insats för miljön.
  5. Öka värdet på din fastighet: Att installera solceller och batterier kan öka värdet på din fastighet. Detta beror på att energieffektiva lösningar har blivit allt viktigare för husköpare och att många nu söker efter fastigheter med lägre energikostnader och mindre klimatpåverkan.
  6. I dag finns möjlighet att anlsuta sitt batteri för frekvenshandel*. Detta har i dagsläget en mycket bra lönsamhet. Med ett batteri på ca 9,6 kWh har du möjlighet att få ytterligare ca 16 500 kr/år utöver din förtjänst för solelen. Med ett större batteri är den uppskattade ersättningen  hela 27 744 kr/år

Sammanfattningsvis kan installationen av batterier tillsammans med solceller på din villa vara en smart investering som kan minska dina energikostnader, öka din självförsörjning och bidra till en renare miljö. Att välja en kvalitativ lösning kan också öka värdet på din fastighet på lång sikt.

*Källa Checkwatt 2023-03-09