Uncategorized

  • Vad är Vehicle-to-grid (V2G)?

    Vehicle-to-grid (V2G) är en teknik som möjliggör att elbilar kan användas som en energilagring för elnätet.  Istället för att enbart dra ström från nätet när en elbil laddas, kan V2G-tekniken låta elektricitet flöda åt båda hållen, vilket gör det möjligt för ägare av elbilar att sälja överskottsenergi som lagras i sina fordon tillbaka till elnätet…

    Read More