Hur fungerar en nätansluten solcellsanläggning?

En nätansluten solcellsanläggning är ett sätt att producera din egen el genom att använda solens energi. Men hur fungerar egentligen en nätansluten solcellsanläggning? Här är en enkel förklaring.

En nätansluten solcellsanläggning består av solpaneler som är monterade på taket eller på marken. Solpanelerna är gjorda av fotovoltaiska celler som omvandlar solljus till elektricitet. När solen lyser på panelerna skapas det elektricitet som sedan används för att driva dina hushållsapparater.

Men vad händer om det är en molnig dag eller om solpanelerna producerar mer elektricitet än vad du använder? Då kommer överskottet av elektricitet att skickas tillbaka till elnätet. Växelriktaren omvandlar den likström som solpanelerna genererar till växelström som kan användas av dina hushållsapparater eller skickas tillbaka till elnätet.

När du inte använder all den elektricitet som din nätanslutna solcellsanläggning producerar kommer du att ta emot el från elnätet. Men på de dagar då solen skiner starkt och din solcellsanläggning producerar mer elektricitet än vad du använder kan du faktiskt sälja tillbaka överskottet till elbolaget. Detta kan hjälpa dig att minska din elförbrukning och spara pengar på din elräkning.

Sammanfattningsvis fungerar en nätansluten solcellsanläggning genom att solpanelerna genererar elektricitet som används för att driva dina hushållsapparater eller skickas tillbaka till elnätet. När du inte använder all den producerade elektriciteten tar du emot el från elnätet och när du producerar mer än vad du använder kan du sälja tillbaka överskottet till elbolaget. En nätansluten solcellsanläggning ger dig en mer hållbar energilösning och kan också hjälpa dig att spara pengar på din elräkning.